Helpdesk

 

HelpDesk je Vašou vstupnou bránou pre zadávanie, evidenciu a sledovanie Vašich požiadaviek.
V HelpDesku získate aktuálny prehľad o stave riešenia Vašich požiadaviek. Prostredníctvom HelpDesku sa uskutočňuje komunikácia medzi zákazníkom a riešiteľom ohľadne problematiky jednotlivých požiadaviek.

V súvislosti so zmenami v aplikácii HelpDesk, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch august a september 2010, sa zmenil aj spôsob pristupovania na HelpDesk. Nakoľko neexistuje univerzálne pripojenie k HelpDesku pre všetkých zákazníkov, majú naši zákazníci prístup zabezpečený jednotlivo prostredníctvom odkazov, ktoré im boli zaslané elektronicky v spomínanom období.

Využitie služieb zákazníckej podpory je podmienené existenciou zmluvy o poskytovaní služieb podpory. 


Rychlé vyhledávání