Efektívna správa registratúry v ZSE, a. s.

Implementáciou riešenia e-spis v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ďalej ako ZSE) sme zautomatizovali a sprehľadnili činnosti spojené so správou registratúry v troch divíziách spoločnosti: Západoslovenská energetika, Energia a Distribúcia.

Evidencia a vybavovanie pošty a s ňou súvisiaca dokumentácia sú teda vybavované výhradne elektronicky a vďaka centrálnemu úložisku dokumentov spätne dohľadateľné všetkými oprávnenými používateľmi v rámci príslušnej divízie.

Dokumenty doručené do ZSE sa evidujú na podateľniach v jednotlivých pobočkách, kde následne prebieha aj skenovanie záznamov. Každý skenovaný dokument je označený čiarovým kódom, ktorý vygeneruje systém po zaevidovaní dokumentu do systému správy registratúry používateľom. Následne je na základe čiarového kódu každý dokument automaticky pripojený k príslušnému registratúrnemu záznamu.

V rámci rozvoja riešenia sme systém e-spis rozšírili o viaceré aplikácie a funkcie, vďaka ktorým sme zvýšili používateľský komfort. Systém umožňuje napr. vyhľadávanie základných informácií o záznamoch v celej databáze bez ohľadu na používateľské práva či triedenie zásielok na poštovom podacom hárku podľa čiarového kódu a pod.

 

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Západoslovenská energetika, a.s.

Termín realizácie: 2005 - trvá

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání