Digitalizácia a centrálne úložisko dokumentov vo VšZP a. s.

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia realizovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej VšZP), bola prioritne implementácia centrálneho úložiska dokumentov, ktoré poskytuje webové služby pre správu dokumentov v rámci VšZP.

Daným riešením je zabezpečené ukladanie dokumentov na jednom mieste pre aplikácie v rámci prostredia VšZP.

Dokumenty doručené do VšZP sú skenované na troch veľkých skenovacích linkách podporujúcich hromadné skenovanie dokumentov. Dokumenty, ktoré  nemôžu byť presunuté na niektoré z centrálnych digitalizačných pracovísk, je možné skenovať na menších digitalizačných pracoviskách, ktorými je vybavená každá pobočka poisťovne. Po naskenovaní sa vykonáva kontrola správneho rozpoznania čiarových kódov a rozdelenia dávky na samostatné dokumenty v indexačno-verifikačnej aplikácii. Následne sú digitalizované dokumenty vkladané do centrálneho úložiska, kde sú na základe čiarového kódu dostupné pre ostatné aplikácie v rámci VšZP.

Implementované riešenie je prvým krokom k minimalizácii papierového obehu dokumentov vo VšZP, a tým zefektívneniu jednotlivých pracovných krokov v rámci životného cyklu dokumentov a, samozrejme, zabezpečeniu spracovania dokumentov v predpísaných termínoch. Následným krokom je zabezpečenie obehu dokumentov po organizácii prostredníctvom workflow, ktorý je predmetom plánovaného rozvoja riešenia.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Termín realizácie projektu: 2011 - trvá

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání