Upgrade IS transfuziologického oddelenia v ÚVN Ružomberok

V roku 2016 ICZ Slovakia v ÚVN Ružomberok realizovala upgrade pôvodného IS na transfuziologickom oddelení, ktorý bol nahradený moderným IS Rubín.

Oddelenie hematológie a transfuziológie poskytuje komplexný sortiment hematologických vyšetrení, transfuziologická časť organizuje darcovstvo a vyrába, skladuje a distribuuje krv a krvné deriváty. Nový informačný systém kompletne pokrýva prácu transfúzneho oddelenia od evidencie darcu, počas celého procesu výroby transfúzneho výrobku až po jeho výdaj. Súčasťou riešenia je tiež zabezpečenie  prenosu údajov o transfúznych liekoch zo skladu transfúzneho oddelenia ÚVN do skladu Štátnych hmotných rezerv, ako aj plná podpora mobilných výjazdov za darcami mimo transfuziologického pracoviska. Aplikácia bola integrovaná so systémami tretích strán (nemocničný IS Clinicom a IS Pharmacy).

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN

Termín realizácie projektu: 2016

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání