Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva

sprístupňujú celé konanie medzi úradom a konečným príjemcom služby v plnohodnotnej elektronickej komunikácii a aplikujú legislatívne zrovnoprávnenie papierovej a elektronickej komunikácie. Vďaka tomuto riešeniu môžu fyzické aj právnické osoby komfortne vybaviť svoje požiadavky v súvislosti s problematikou priemyselného vlastníctva.

Na projekte sme sa podieľali ako subdodávateľ formulárového riešenia a webregistrov.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Termín realizácie projektu: 2013 - 2015

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání