Zabezpečenie služieb ďalšieho vzdelávania v súvislosti so zavádzaním systému DRG na Slovensku

Cieľom projektu realizovaného z prostriedkov EÚ bolo pokryť potrebu zaškolenia pracovného personálu v rámci celej SR v súvislosti so zmenou metodiky vykazovania zdravotnej starostlivosti.

Ako subdodávateľ zabezpečila spoločnosť ICZ Slovakia prenájom školiacej techniky a portálu, vrátane vytvorenia DRG groupera a e-learningových kurzov. Počas projektu bolo vyškolených viac ako 4000 osôb zdravotníckeho personálu.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Termín realizácie projektu: 2013 - 2014

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

 

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání