Dodávka hardvérového vybavenia pre ÚPSVaR

V rámci modernizácie IKT sme v roku 2014 dodali nové hardvérové vybavenie do všetkých pracovísk ÚPSVaR v rámci Slovenskej republiky.

Súčasťou dodávky bolo viac ako 3000 notebookov, monitorov a tlačiarní.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Termín realizácie projektu: 2014

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání