Elektronizácia mesta Chomutov

Ako subdodávateľ pre projekt zastrešený materskou spoločnosťou ICZ a. s. sme participovali na implementácii riešení elektronizácie samosprávy v meste Chomutov.

Predmetom dodávky bolo softvérové riešenie iPoint, ktoré slúži na poskytovanie elektronických služieb mestom. Prostredníctvom iPointu môžu občania po autentifikácii komunikovať s mestom prakticky kedykoľvek. Po prihlásení do portálovej aplikácie sú občanovi sprístupnené elektronické formuláre, ktorými môže realizovať svoje podanie voči úradu. S portálom má možnosť občan pracovať so štandardnými webovými prehliadačmi
a bez nutnosti akejkoľvek dodatočnej inštalácie podporného softvéru.

Súčasťou dodávky bolo tiež vytvorenie intranetu a funkcionality reportov tak z iPointu, ako aj z mestského informačného systému, ktorá je založená na platforme SQL Server Reporting Services.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Statutární město Chomutov

Termín realizácie projektu: 2014 - 2015

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání