STABILITA na ceste k bezpapierovej organizácii

Pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA sme navrhli a implementovali riešenie, vďaka ktorému získali oprávnení zamestnanci zo všetkých pobočiek spoločnosti na Slovensku rýchly a efektívny prístup ku všetkým klientskym zmluvám a ďalším potrebným dokumentom.

V rámci implementácie riešenia sme zdigitalizovali viac ako pol milióna existujúcich dokumentov zo zložiek klientov spoločnosti a uložili sme ich do elektronického úložiska.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: STABILITA, d.d.s., a.s.

Termín realizácie projektu: 2013 - 2015

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání