Správa registra emisných kvót

Od roku 2013 je ICZ Slovakia zmluvne poverená Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót a zabezpečovať správu a riadenie súboru používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie.

Viac info na: http://emisie.icz.sk   

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu: 2013 - 2021

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání