Digitalizácia papierových dokumentov v PSS, a. s.

Vďaka implementácii projektu automatického rozpoznávania papierových formulárov a následného spracovávania a správy obehu elektronických formulárov sa v Prvej stavebnej sporiteľni ročne zdigitalizujú viac ako dva milióny strán dokumentov.

Okrem primárneho efektu zdigitalizovania riešenie so sebou prináša výrazné skrátenie času pri uzatváraní nových poistných zmlúv, zníženie chybovosti a v neposlednom rade tiež zníženie prevádzkových nákladov.

V prvom kroku implementácie ICZ Slovakia zanalyzovala a následne implementovala do riešenia existujúce formuláre. Systém rozoznáva definované dátové polia na formulároch a následne ich automatizovane spracováva, pričom v súčasnej dobe sa aktívne spracováva cca 10 základných typov formulárov. Výhodou riešenia je tiež rýchly prístup a možnosť vyhľadávania dokumentov v elektronickom archíve.

Dodané riešenie v plnej miere nahrádza pôvodnú logiku spracovania dokumentov doručených poštou, resp. faxom a následné ručné zadávanie dát a indexačných údajov do informačných systémov sporiteľne. Je navyše koncipované tak, aby do budúcnosti umožňovalo riešiť spracovanie aj ďalších typov dokumentov, prípadne redizajn existujúcich dokumentov.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Termín realizácie projektu: 2013 - 2014

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání