Participácia na projektoch elektronizácie verejnej správy v ČR

Ako subdodávateľ pre projekty zastrešené materskou spoločnosťou ICZ a. s. participovala ICZ Slovakia na implementácii riešení elektronizácie samospráv v meste Liberec a v mestských častiach Praha 8 a Praha 14.

Predmetom dodávky bolo softvérové riešenie iPoint, ktoré slúži na poskytovanie elektronických služieb mestom. Prostredníctvom iPointu môžu občania po autentifikácii elektronicky komunikovať s mestom prakticky kedykoľvek.

Po prihlásení do portálovej aplikácie sú občanovi sprístupnené elektronické formuláre, ktorými môže realizovať svoje podanie voči úradu. S portálom má možnosť občan pracovať so štandardnými webovými prehliadačmi
a bez nutnosti akejkoľvek dodatočnej inštalácie podporného softvéru.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Statutární město Liberec, Mestská časť Praha 8 a Praha 14

Termín realizácie projektu: 2014 - 2015

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání