Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Správa registratúry

Cieľom projektu, ktorý sme v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach realizovali, bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry vybudovaním softvérovej a aplikačnej infraštruktúry na sledovanie vzniku, evidencie a správy dokumentov. Súčasťou riešenia je aj tzv. Centrálny register zmlúv (CRZ), ktorého správu zabezpečuje právne oddelenie nemocnice. Pomocou CRZ si môžu jednotliví používatelia systému e-spis jednoducho dohľadať a prezerať elektronické verzie zmlúv a ich dodatkov, pokiaľ na to majú príslušné oprávnenie.

ePACS

V rámci riešenia boli dodané aj komunikačné uzly „ePACS“, ktoré umožňujú zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie medzi nemocnicami napr. v rámci kraja, ale aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Implementáciou tohto systému sa nemocnica zaradila medzi moderné zdravotnícke zariadenia využívajúce telemedicínske riešenia.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Termín realizácie projektu: 2005, 2014

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání