Komplexný informačný systém v Národnom ústave srdcových chorôb

Komplexné, modulárne a flexibilné riešenie klinického NIS.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je vrcholovým pracoviskom srdcovocievnej medicíny na Slovensku. 

V roku 2010 prešiel komplexný nemocničný systém upgradom, ktorý pozostával z obnovy pôvodnej infraštruktúry a hardvérového vybavenia, implementácie klinického nemocničného systému DOCTUS a implementácie ekonomického IS Microsoft Dynamics NAV.

Komplexné, modulárne a flexibilné riešenie klinického NIS je prispôsobované požiadavkám platnej slovenskej legislatívy a spĺňa technické a funkčné požiadavky pre podporu práce odborného zdravotného personálu.  

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Termín realizácie projektu: 2010 - 2012

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání