Dobudovanie informačného systému Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky

Úlohou ICZ Slovakia v projekte bolo vybudovať moderný, otvorený a integrovaný informačný systém s centralizovaným zdieľaním informácií a zabezpečením ich maximálnej bezpečnosti a dostupnosti v rámci pracovísk NTS SR na celom území SR.

Celkovo bolo do systému prepojených 16 pracovísk v rámci celého Slovenska: novú štruktúru tvoria
3 spracovateľské centrá, 11 odberových centier a 2 zmluvné pracoviská, ktoré dovtedy pracovali ako samostatné jednotky. Po implementácii riešenia, ktorého základom je informačný systém Rubín, tak komunikujú všetky pracoviská NTS prostredníctvom centrálneho registra. To výrazne zefektívňuje ich činnosť, zjednodušuje ich výkon a obmedzuje duplikované vyšetrenia.

Dôležitou výhodou riešenia je aj možnosť využívania aplikácie Rubín na mobilných výjazdoch. Súčasné riešenie je založené na zosynchronizovaní aktuálnej databázy pred výjazdom a po návrate sa údaje z výjazdu nahrajú do lokálneho IS Rubín daného pracoviska. Takéto riešenie je spoľahlivé, s minimálnymi nárokmi na obsluhu.

Vďaka navrhnutej architektúre umožňujú systémové mechanizmy projektu plný výkon práce NTS aj pri výnimočných situáciách. V prípade globálneho výpadku internetového spojenia na území SR systém naďalej zabezpečí aktuálne centrálne dáta.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Národná transfúzna služba SR

Termín realizácie projektu: 2011 - 2013

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání