Elektronický obeh písomností pre MO SR

Riešenie zabezpečuje elektronický obeh písomností (EOP) v rámci organizácie MO SR.

EOP podporuje celý životný cyklus dokumentu od jeho vzniku, cez spracovanie až po vyradenie, príp. dlhodobú dôveryhodnú archiváciu. Riešenie zabezpečuje evidenciu papierových dokumentov, ich následnú digitalizáciu a samotný obeh dokumentu v bezpapierovej, t.j. elektronickej forme. EOP podporuje evidenciu miesta fyzického uloženia dokumentu. Riešenie je možné využívať cez mobilnú aplikáciu.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Ministerstvo obrany SR

Termín realizácie projektu: 2014 - 2015

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání