Integrovaný IS pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb MH SR

Ako jeden zo subdodávateľov sme sa podieľali na projekte vybudovania rezortného centra zdieľaných služieb, prostredníctvom ktorého rezort hospodárstva poskytuje verejnosti vybrané elektronické služby. Projekt okrem samotného MH SR zahŕňa aj Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovak Business Agency (SBA).

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu: 2014 - 2016

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ komponentov Vzdelávanie (eLearning) a Znalostná databáza (Confluence)

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání