Elektronický systém pre vyhradené parkovanie v Ružinove

S cieľom umožniť občanom komunikovať s úradom prostredníctvom internetu a podať žiadosť bez nutnosti priameho fyzického kontaktu s úradom sme v mestskej časti Bratislava - Ružinov implementovali formulárové riešenie iPoint.

iPoint sprístupňuje občanom Ružinova elektronické služby zamerané na riešenie problematiky statického parkovania v mestskej časti. Prostredníctvom iPointu môžu občania podávať žiadosti o nové parkovacie miesto (ďalej PM), predĺženie nájmu PM, zmenu údajov v evidencii nájomcov PM a zrušenie nájmu PM. Každá zmena je zároveňevidovaná a zobrazovaná aj v GIS (Geografický Informačný Systém).

Okrem prínosov, ktoré prináša elektronizácia tejto služby občanom, vedie zároveň k zefektívneniu činností na strane mesta a zjednodušeniu a zvýšeniu transparentnosti prideľovania parkovacích miest.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Miestny úrad Bratislava - Ružinov

Termín realizácie projektu: 2010

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání