Informatizácia Mesta Banská Bystrica

Cieľom projektu bolo výrazné zlepšenie administratívneho výkonu mestského úradu
a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom prostredníctvom elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica.

Vďaka implementácii riešenia došlo k reforme ťažkopádnych papierových procesov, zamedzeniu dvojitého zadávania dát a zníženiu manipulácie s papierom. S cieľom využiť moderné technológie pre zlepšenie administratívneho výkonu zamestnancov a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom bolo v projekte implementované formulárové riešenie iPoint.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Mesto Banská Bystrica

Termín realizácie projektu: 2010 – 2013

ICZ Slovakia ako: hlavný dodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání