Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Implementácia PACS systému

V rámci digitalizácie a inovácií technológií v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci sme implementovali PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM.

Implementáciou PACS systému, vrátane prehliadacieho softvéru získala nemocnica komfortné riešenie nielen pre kvalifikované diagnostické účely, ale aj pre potreby bežnej klinickej práce lekárov. Vďaka centrálnemu archívu sú snímky pacientov prístupné lekárom na všetkých oddeleniach, čo vedie k skvalitneniu lekárskej starostlivosti, minimalizácii nutnosti opakovať rádiologické vyšetrenia, k ekonomickej efektívnosti a v neposlednom rade aj k ochrane životného prostredia.

V rámci riešenia boli dodané aj komunikačné uzly „ePACS“, ktoré umožňujú zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie medzi nemocnicami v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ale aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Implementáciou tohto systému sa nemocnica zaradila medzi moderné zdravotnícke zariadenia využívajúce telemedicínske riešenia.

Základné údaje o projekte

Prijímateľ projektu: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Termín realizácie projektu: 2011

ICZ Slovakia ako: subdodávateľ

Ďalšie prípadové štúdie


Rychlé vyhledávání