Míľniky

2015

Počas roka sa, okrem iných, venujeme projektu Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb pre Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorý je v novembri 2015 ocenený v rámci súťaže Cena ITAPA 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

2014

Podpis zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR na dodávku systému elektronického monitoringu osôb je najväčším projektom, ktorý spoločnosť od svojho vzniku realizovala.

2013

Od 1. januára vykonáva spoločnosť ICZ Slovakia funkciu vnútroštátneho správcu emisných kvót a rozširuje tak svoje portfólio o novú oblasť.

2012

Začiatok realizácie projektu "Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR", jedného z najväčších projektov v histórii spoločnosti. V rámci projektu bol vybudovaný integrovaný informačný systém, ktorý využívajú všetky pracoviská NTS po celom území SR. V roku 2012 sa tiež začína realizovať projekt "Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica", ktorý ako integrovaný informačný systém elektronických služieb viedol k plnej elektronizácii Mestského úradu v Banskej Bystrici.

2011

Založenie pobočky v Bosne a Hercegovine.

2009

Transformácia spoločnosti ICZ Slovakia s.r.o. na ICZ Slovakia a.s., zmena obchodnej filozofie z tzv. horizontálne orientovanej firmy (produktovej orientácie) na tzv. vertikálnu, segmentovú orientáciu.

2008

Stabilizácia spoločnosti a cielený vstup do segmentu verejnej správy a samosprávy, vývoj vlastného balíka riešení pre segment samosprávy.

2007

Akvizícia spoločnosti Informa s.r.o.. Rozšírenie portfólia produktov o riešenia informatizácie zdravotníctva a úspešný vstup do segmentu zdravotníctva.

2006

Ukončenie akvizície a následná transformácia Exprit s.r.o. na ICZ Slovakia s.r.o., sprevádzaná rozšírením produktového portfólia a portfólia riešení.

2005

Rozvoj spoločnosti a zmena obchodnej filozofie z ECM technology providera na tzv. solution providera.

2004

Prvé úspešné projekty v oblasti ECM – napr. Sociálna poisťovňa, Orange, Slovnaft, Prvá stavebná sporiteľňa.

2003

Založenie spoločnosti Exprit s.r.o. ako tzv. technology providera v oblasti ECM.

Rychlé vyhledávání