Archivácia a prenos obrazových informácii AMIS*PACS

AMIS*PACS je komplexný a komfortný systém pre archiváciu, vizualizáciu a prenos obrazových informácii v nemocniciach. Umožňuje medicínske zobrazenia, ktoré zaisťujú vysokou produktivitu práce a uspokoja stále narastajúce požiadavky.

Prednosťou AMIS*PACS je predovšetkým spresnenie diagnostických možností, zvýšenie rýchlosti a dostupnosti obrazových informácií a minimalizácia nutnosti opakovať rádiologické vyšetrenie. To vedie k skvalitneniu lekárskej starostlivosti a zníženiu nákladov v nemocniciach.

AMIS*PACS je modulárny PACS systém vhodný pre malé zdravotnícke zariadenia či polikliniky, ako aj pre veľké fakultné nemocnice či regionálne celky. Umožňuje archivovať krátkodobé i dlhodobé obrazové dáta zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM.

Ďalej zobrazuje dáta pre maximálne komfortnú rádiodiagnostickú prácu, pre konzultácie na rádiologických vizitách, ale tiež pre bežnú klinickú prácu lekárov s obrazovou dokumentáciou pacientov.

AMIS*PACS je plne integrovateľný do prostredia NIS v nemocnici, dajú sa ním sprístupniť obrázky z vyšetrení pacientov kdekoľvek v nemocnici, ale tiež preniesť obrazové dáta do inej nemocnice potrebné pre konzultáciu či k prevozu pacienta.

Systém je vedený ako zdravotnícka pomôcka klasifikačnej triedy IIb. 

Modality

Prístrojový základ systému PACS tvoria okrem servera taktiež modality, ktoré poskytujú PACS obrazové dáta. Modality vybavené DICOM výstupom, ktoré podporujú DICOM 3.0, sú pripojiteľné priamo k serveru.

Zobrazovacie stanice

Zobrazovacie stanice môžu zobrazovať dáta zo servera (archívu), ale taktiež z iných zdrojov kompatibilných s DICOM (napr. iný PACS, CD, HD, z Internetu). Najdôležitejším prvkom v celej zostave stanice sú bezpochyby monitory. Snímky produkované na rôznych modalitách majú rôzne nároky na zobrazenie. Typ zobrazovaných dát je preto rozhodujúcim kritériom pre výber monitorov.

Systém AMIS*PACS prináša predovšetkým nasledujúce efekty:

Skvalitnenie starostlivosti o pacienta
Zníženie radiačnej záťaže pre pacienta. Snímok je okamžite k dispozícii tam, kde je to potrebné a vyšetrenie sa nemusí opakovať. Komfortné zobrazovacie a diagnostické nástroje pomôžu stanoviť včasnú a presnú diagnózu. Zrýchli sa rozhodovanie v intenzívnej medicíne a pri operáciách.

Ekonomické efekty
Vylúčenie filmového materiálu z prevádzky nemocnice a následné odstránenie nákladov na filmy, chemikálie, archivačné kapacity a na prepravu pacientov a vlastných snímkov. Návratnosť investície do PACS sa dá predpokladať v priebehu 2-3 rokov.

Ochrana životného prostredia
Vplyvom technológie bezfilmovej prevádzky.

Efektívnejšia organizácia v rámci nemocnice
Lekári a rádiológovia už nechodia pre snímky. Môžu si ich pozrieť tam, kde práve pracujú.
Pri opakovanom vyšetrení, dlhodobej kontrole, prípadne pri súdnych sporoch bude v nemocnici možné lepšie dohľadať celú obrazovú dokumentáciu pacienta. Snímok sa nemôže stratiť a doba jeho uchovania je daná iba prevádzkovými možnosťami nemocnice.

Efektívna spolupráca zdravotníckych zariadení v regióne
Prenos obrazových dát medzi nemocnicami regiónu zefektívňuje spoluprácu lekárskych tímov (včasné konzultácie, rozhodovanie pred špecializovanou starostlivosťou či operáciou, pred prevozom pacienta, popis snímkov „na diaľku", atď.).

Features & Benefits

  • skvalitnenie starostlivosti o pacienta
  • efektívnejšia organizácia v nemocnici
  • znižovanie nákladov
  • návratnosť investície v priebehu 2 - 3 rokov
  • ochrana životného prostredia
  • umožňuje efektívnu spoluprácu zdravotníckych zariadení v regióne
  • evidovaný ako zdravotnícka pomôcka v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv

Rychlé vyhledávání