ePACS

Unikátny projekt pre elektronické predávanie obrazovej pacientskej zdravotníckej dokumentácie.

ePACS zachraňuje životy

Desiatky nemocníc sú zapojené do unikátneho systému výmeny obrazových dát pacientov ePACS, umožňujúceho okamžite konzultovať diagnózu s iným špecializovaným pracoviskom. To je hlavný princíp systému ePACS, ktorý predstavuje nový štandard kvality starostlivosti o pacienta. Prostredníctvom tohto nízkonákladového projektu podporovaného Ministerstvom zdravotníctva ČR si nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia našli efektívnu cestu, ako spojiť ekonomické úspory spolu so skvalitnením starostlivosti o pacienta.

Základom ePACSu je komunikačná infraštruktúra tvorená centrálnym komunikačným uzlom vo Všeobecnej fakultnej nemocnici a jednotlivými komunikačnými uzlami v zdravotníckych zariadeniach. Medzi uzlami prebieha VPN komunikácia koordinovaná Všeobecnou fakultnou nemocnicou, zaručujúca bezpečný tok dát štandardu DICOM a smerovanie dát je riadené vďaka „centrálnej“ adresácii všetkých uzlov. Zasielanie a preberanie snímok je pod kontrolou každej nemocnice, ePACS nijako nezasahuje do vnútorného riešenia NIS.
Užívatelia tak stále pracujú s rovnakým softvérom, rovnakými obrazovkami, na ktoré sú zvyknutí.

Predpoklady pristúpenia k projektu ePACS

 • Formálne prístúpenie k projektu (podpis tzv. prístupovej zmluvy s Všeobecnou fakultnou nemocnicou v Prahe)
 • Pripojenie k Internetu

Pre odoslanie dát je potrebné:

 • ukladať digitálne obrazové dáta vo formáte DICOM (PACS, DICOM prehliadač),
 • stanoviť prístupové práva (kto smie dáta odosielať),
 • zaobstarať a sprevádzkovať komunikačný uzol (AMIS*PACS CommunicationNode).

Pre príjemcu dát je potrebné:

 • mať aspoň jeden DICOM prehliadač alebo PACS na ukladanie došlých dát,
 • stanoviť prístupové práva (kto smie dáta prijímať),
 • zaobstarať a sprevádzkovať komunikačný uzol (AMIS*PACS CommunicationNode).

ePACS – systém podporovaný Ministerstvom zdravotníctva ČR umožňuje nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam efektívne poskytovať pacientskú starostlivosť najvyššej kvality.

Referenčné pracoviská

 • Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe
 • Ústredná vojenská nemocnica v Prahe
 • Fakultná nemocnica Na Bulovce
 • Masarykov onkologický ústav v Brne
 • viac ako 240 ďalších nemocníc, špecializovaných zdravotníckych zariadení a polikliník (ich úplný zoznam nájdete na www.epacs.cz)

 

Jiří Haase, MBA, Projektový koordinátor vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe

„Predstavte si situáciu, kedy je pacient s úrazom hlavy prevezený do nešpecializovaného zdravotníckeho zariadenia vybaveného ePACSom. Miestny rádiológ obratom posiela prostredníctvom ePACSu pacientove snímky na posúdenie na neurochirurgické pracovisko na inom mieste republiky. Tamojší špecialista snímky posúdi a rozhoduje o okamžitom prevoze pacienta k zákroku. Tu na neho v okamihu príchodu čaká plne pripravený a s prípadom zoznámený operačný tím,“ komentuje výhody ePACSu Ing. Jiří Haase, MBA zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorá je hlavným koordinátorom projektu. „Tento systém tak nielen šetrí čas a peniaze pri zasielaní snímok na posúdenie sanitkou či kuriérom, ale v rade prípadov môže pacientom vďaka rýchlej a kvalifikovanej starostlivosti zachrániť život,“ dodáva Jiří Haase.

Projekt ePACS v číslach

Počiatky projektu siahajú do roku 2006, kedy Ústredná vojenská nemocnica v Prahe spustila pilotnú prevádzku systému. V prvom roku prevádzky bolo riešenie implementované v 13 nemocniciach. Na jar roku 2008 systém ePACS už používalo 43 zdravotníckych zariadení.

Dnes elektronické predávanie obrazovej dokumentácie pacientov používa viac ako 100 nemocníc. Rastúci objem zariadení zapojených do systému ePACS vyústil do vzrastajúceho počtu transferovaných štúdií. Od júna 2008 do júna 2009 počet štúdií vzrástol o viac ako 400%. V súčasnosti je mesačne spracovaných okolo 4000 prípadov prostredníctvom systému ePACS.

Features & Benefits

 • zrýchlenie liečby, vyššie šance na úspešnú liečbu
 • šetrenie nákladov
 • veľmi efektívne riešenie akútnych stavov pacientov, ktoré riešia špecializované odborné pracoviská
 • vzdialené konzultácie medzi odborníkmi na úrovni nemocníc zapojených do projektu
 • výmena obrazovej dokumentácie pri prevoze pacienta z jednej nemocnice do inej, aj v neakútnych stavoch
 • dohľadanie a doplnenie predchádzajúcich (historických) obrazových vyšetrení pri pacientovej aktuálnej hospitalizácii

Rychlé vyhledávání