DRG asistent

Unikátne riešenie pre zdravotnícke zariadenia DRG asistent je na slovenskom trhu jedinečný nástroj zefektívňujúci vykazovanie zdravotnej starostlivosti. S jeho využitím je možné výrazne zredukovať chybovosť pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti a zvýšiť príjmy zdravotníckeho zariadenia. V súčasnosti prebieha proces certifikácie riešenia v zmysle podmienok vydaných ÚDZS ako centra pre klasifikačný systém.

DRG asistent

DRGlogo_big.png

Slúži ako nástroj na podporu pri kódovaní hospitalizačných prípadov v zmysle aktuálne platných pravidiel. Veľmi dôležitou súčasťou riešenia je možnosť zaradenia hospitalizačných prípadov do DRG skupín.

Certifikácia

V súčasnosti má riešenie DRG Asistent (časť Grouper) potvrdenie o tom, že prešlo osvedčením zhody a dosiahlo v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z., §20ca ods. 9 požadovanú zhodu s Definičnou príručkou 2.1 a 3.0. Informácia o osvedčení zhody je dostupná na stránke úradu http://www.udzs-sk.sk/osvedcovanie-zhody.

Medzinárodná klasifikácia chorôb

Je neoddeliteľnou súčasťou mnohých administratívnych úkonov pri práci so zdravotníckou dokumentáciou. Kódy tejto klasifikácie sa používajú nielen v rôznych formulároch, ale aj pri komunikácií s poisťovňami a ďalšími inštitúciami, ako napríklad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo Národné centrum zdravotníckych informácií.

Diagnosis Related Group

Dôležitosť Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) zdôrazňuje aj systém Diagnosis Related Group (DRG), ktorého podstatnú časť tvorí práve MKCH. Pre zdravotnícke zariadenia je preto veľmi dôležité používať túto klasifikáciu čo najpresnejšie a najúčelnejšie.

Rýchle a spoľahlivé vyhľadávanie diagnóz a výkonov

DRG asistent je jedinečný a spoľahlivý nástroj, založený na správnej metodike kódovania diagnóz. Ponúka viaceré možnosti pre fulltextové vyhľadávanie diagnóz a výsledky zobrazuje v hypertextovej podobe
s možnosťou ďalších odkazov. Samozrejmosťou je zobrazenie všetkých dostupných a relevantných poznámok
z MKCH.

Zaradenie do skupín DRG

Jednou z hlavných funkcionalít nástroja DRG asistent je možnosť zaradenia hospitalizačných prípadov do DRG skupín. Každý používateľ si môže jednoducho otestovať, do ktorej DRG skupiny zaradí grouper konkrétny hospitalizačný prípad.

Moderné použitie - softvér ako služba

DRG asistent je v súlade s moderným cloud konceptom poskytovaný ako portálové riešenie prostredníctvom služby. Používateľ pristupuje k aplikácií pomocou bežného webového prehliadača, vďaka čomu nie sú nutné žiadne dodatočné investície do koncových staníc používateľa. Zo strany používateľa navyše nie je nutná ani investícia do hardvéru alebo licencií, nakoľko serverová časť je zabezpečená na strane poskytovateľa služby.
To používateľovi zabezpečuje spoľahlivosť, dostupnosť, potrebný výkon, okamžitú podporu i automatické aktualizácie.

Ekonomický prínos

Aplikácia DRG asistent prináša výraznú redukciu chybovosti a zvýšenie efektívnosti a ekonomického prínosu pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti.

Features & Benefits

  • Okamžitá dostupnosť bez nutnosti vstupnej investície
  • Eliminácia chýb pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti
  • Zvýšenie efektívnosti a ekonomického prínosu pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti
  • Samostatné vzdelávanie zamestnancov
  • Významná časová úspora
  • Potrebné informácie na jednom mieste
  • Integrovateľnosť so systémami tretích strán
  • Intuitívne ovládanie

Rychlé vyhledávání