Verity TeleForm

Dostávate od zákazníkov vyplnené formuláre (príkazy na úhradu, zmluvy, objednávky, dotazníky a pod.), ktoré musíte prepisovať do svojho počítača či do vlastnej aplikácie? Máte istotu, že dáta sú bezchybne prevedené a uložené tam, kam patria? Nevynakladáte na spracovanie formulárov zbytočne veľké prostriedky? Riešením pre Vás je komplexný systém pre prácu s formulármi – TeleForm.

Riešenie TELEform

Riešenie TELEform od americkej spoločnosti Verity, Inc. umožňuje spracovanie všetkých typov formulárov - papierových i elektronických. Jedná sa o komplexný systém pre prácu s formulármi. Svoje uplatnenie nájde v malých firmách pre spracovanie menšieho množstva formulárov, ale tiež pri spracovaní veľkých objemov dát.

TELEform je schopný spracovať bežné typy formulárov:   

 • papierové formuláre naskenované,
 • papierové formuláre došlé faxom,
 • elektronické formuláre z počítačovej siete,
 • elektronické formuláre z e-mailu,
 • elektronické formuláre z Internetu.

Systém TELEform umožňuje spracovávať viac druhov formulárov naraz. Každý spracovávaný formulár rozpozná a ďalej s ním pracuje podľa pravidiel vopred stanovených pre konkrétny formulár.

Systém TELEform bezpečne rozpoznáva bežne používané druhy dátových polí:

 • ručne písané písmo vrátane českej a slovenskej diakritiky - ICR,
 • strojom tlačené písmo - OCR,
 • zaškrtávacie značky, zakrúžkovanie hodnoty - OMR,
 • čiarové kódy - OBR,
 • elektronický podpis.
Automatizácia ručného vstupu dát do elektronických systémov vďaka riešeniu TELEform prináša so sebou okrem skvalitnenia a zrýchlenia tohto procesu zníženie chybovosti, zvýšenie produktivity práce a v neposlednom rade značné zníženie prevádzkových nákladov. Naskenované formuláre možno naviac využiť pre uloženie a zaindexovanie do elektronického archívu dokumentov.

Unikátne vyhodnocovanie

Pre najvyššiu účinnosť rozpoznávania bol použitý jedinečný špeciálny algoritmus RecoFlex® (nástupca systému Tri-CRÔ), ktorý využíva pre analýzu rozpoznávania znakov váhové vyhodnocovanie výsledkov rôznych, na sebe nezávislých, rozpoznávacích systémov (ScanSoft TextBridge, ABBYY FineReader, Kadmos, Ceresoft). Týmto spôsobom sa dosahuje najvyššia miera pravdepodobnosti rozpoznania správnej hodnoty a zároveň dochádza k rýchlejšiemu rozpoznaniu jednotlivých znakov, a teda k úspore času. Tento originálny a patentový prístup vyhodnocovania rozpoznanej hodnoty dosahuje až o 300% lepšie výsledky pri rozpoznávaní ručne písaného písma, ako by boli hodnoty samostatne použitých rozpoznávacích systémov.

Podporované operačné systémy

Server:

 • Novell NetWare
 • Microsoft Windows NT Server

Pracovné stanice:

 • Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP

Features & Benefits

 • modul pre efektívny návrh formulárov - TeleForm Designer
 • automatická identifikácia formulára
 • spracovanie novo navrhnutých, ale tiež už existujúcich formulárov
 • univerzálny spôsob návrhu validácií
 • systém RecoFlex
 • RecoFlex API rozhranie (napr. pre možnosť pripojenia ďalších rozpoznávacích systémov)
 • možnosť korekcie
 • export dát do výstupného formátu (vrátane PDF + textu)
 • spracovanie elektronických formulárov vo formáte PDF i HTML
 • možnosť vzdialenej verifikácie a skenovania
 • priame prepojenie na systém LiquidOffice
 • rôzne možnosti dvojakej kontroly - Data Review
 • podpora a certifikácia VRS

Rychlé vyhledávání