Logistika

Cieľom našich riešení pre oblasť skladovej logistiky je zvýšiť efektívnosť a organizovanosť vašich skladových prevádzok. Pomocou nášho riešenia získate možnosť využívať všetky moderné logistické technológie vrátane automatickej identifikácie (čiarové kódy, čipové karty - RFID, transpondery).

Pre oblasť výrobnej logistiky ponúkame riešenie umožňujúce obstarávať prostredníctvom stacionárnych alebo mobilných terminálov a prostriedkov automatickej identifikácie vhodné prevádzkové dáta. Tieto dáta je možné následne využiť tak na sledovanie a riadenie hmotného toku, ako aj pre operatívne plánovanie a riadenie výroby.

Logistická štúdia

Vybudovanie skladu alebo jeho inovácia a reorganizácia je zložitý proces náročný na čas a investície. Ideálnou prípravou je logistická štúdia, ktorá predstavuje súhrn analytických a projekčných prác zameraných na riešenie logistického systému zákazníka. Jej význam spočíva v konsolidácii a spresnení východiskových podkladov.

Štúdia zahŕňa analýzu hmotných a informačných tokov, návrh priestorových dispozícií, návrh vybavenia skladovou a manipulačnou technológiou, návrh organizácie a riadenia (procesy, pracovné postupy, informačné toky, apod.). Jej súčasťou je špecifikácia požiadaviek na informačný systém a návrh spôsobu ich možného zabezpečenia vrátane rámcového odhadu nákladov.

Nami spracovaná logistická štúdia vám umožní komplexný pohľad na logistický systém a ponúkne nezávislé posúdenie východiskového zadania, v zmysle jeho realizovateľnosti a investičnej náročnosti.

Features & Benefits

  • zvyšuje efektívnosť a organizovanosť skladových prevádzok
  • zjednodušuje a sprehľadňuje sledovanie a riadenie hmotného toku, operatívne plánovanie a riadenie výroby
  • logistická štúdia poskytuje komplexný pohľad na logistický systém

Rychlé vyhledávání