eSCAN

Univerzálny skenovací modul eSCAN je jednoduchý nástroj špecializovaný na skenovanie a spracovanie dokumentov alebo obrázkov.

Nástroj na skenovanie a úpravu dokumentov eSCAN je využiteľný pre organizácie štátnej správy a samosprávy, pre súkromné firmy aj fyzické osoby, teda všade tam, kde sa vyžaduje rýchla digitalizácia papierových dokumentov, ich indexácia pomocou čiarového kódu (Barcode) a uloženie na pamäťové médium. 

eSCAN umožňuje spracovávať papierové dokumenty, ale aj digitalizované dokumenty uložené v elektronickej forme na pamäťovom médiu.

Funkčná špecifikácia:

 • dávkové skenovanie (naskenovanie všetkých dokumentov v podávači)
 • jednotlivé skenovanie (naskenovanie jedného dokumentu a pridanie tohto dokumentu do dávky)
 • doplnenie už zdigitalizovaných dokumentov do dávky zo zvoleného adresára
 • presúvanie dokumentov v dávke
 • vymazanie zvoleného dokumentu z dávky
 • uloženie zvoleného obrázku na zvolené miesto
 • uloženie naskenovanej viacstránkovej dávky do jedného súboru vo formáte TIFF
 • uloženie obrázku/dávky pod novým menom na zvolené miesto
 • možnosť digitalizácie dokumentov do viacerých formátov

K základným operáciám s naskenovanými dávkami patria: prevedenie do čierno-bieleho formátu, odtieňov šedej, prevedenie do farby, negatívu, zmena kontrastu, intenzity farieb (podľa RGB modelu), ako aj zmena odtieňa, sýtosti a jasu.

Základné operácie s naskenovanými obrázkami - s jednotlivými obrázkami je možné robiť všetky dávkové operácie doplnené ešte o:

 • rotáciu o 90 o,
 • horizontálne preklopenie,
 • rotáciu o 180 o,
 • vertikálne preklopenie,
 • vyrovnanie,
 • zmenu veľkosti.

Dávky aj obrázky je možné ukladať do rôznych úložísk, ako sú FileSystem, Hummingbird, Content Manager, e-spis.

eSCAN je nenáročný na ovládanie, s jednoduchou a zrozumiteľnou príručkou (dodávaná spolu s eSCAN) ho môže používať každý, kto má základnú znalosť práce s počítačom.

Použité technológie

eSCAN je riešený ako Windows aplikácia a bol vyvinutý na platforme .NET od spoločnosti Microsoft.

Features & Benefits

 • jednoduchý nástroj na digitalizáciu a spracovanie dokumentov a obrázkov
 • indexácia naskenovaných dokumentov pomocou čiarového kódu
 • možnosť úpravy naskenovaných dokumentov a obrázkov
 • nenáročné ovládanie

Rychlé vyhledávání