e-learning

Elektronické vzdelávanie zahŕňa tvorbu a distribúciu e-learningových kurzov, riadenie výučby a následnú spätnú väzbu od študenta k pedagógovi.

Vzdelávanie zamestnancov je nedeliteľnou súčasťou úspešného rozvoja každej firmy. Prieskumy preukazujú, že zamestnanci firiem, ktoré investujú do ich vzdelávania, sú výkonnejší a celkovo motivovanejší. Ich pracovný výkon sa zvyšuje a pozitívne ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť firmy.

Kurzy väčšinou obsahujú simulácie a multimediálne lekcie, to znamená, že využívajú kombinácie textového výkladu, animácií, grafiky, audia a videa a v neposlednom rade prvky interaktivity ako testy, otázky, hry a podobne, ktoré takýmto spôsobom zvyšujú záujem a aktivitu študujúceho.

 

Funkcionalita systému elektronického vzdelávania

 

Systém elektronického vzdelávania ponúka:

 • Riadiaci systém elektronického vzdelávania pre komplexný manažment vzdelávania zahŕňa testovací a certifikačný server, umožňuje správu personálnych dát, prezenčných kurzov a ponúka systém nominovania na štúdium kurzov pre prezenčné školenie.
 • LCMS systém (Learning Content Management System) elektronického vzdelávania pre správu a tvorbu katalógu elektronických kurzov, ich podkladov vrátane verzovania a schvaľovacieho workflow.
 • Systém elektronického vzdelávania podporuje blended learning (kombinácia prezentačného a elektronického vzdelávania) a tiež rapid learning.
 • Aplikáciu na tvorbu kurzov pre ľahkú tvorbu  elektronických vzdelávacích programov, kurzov  a testov. Systém spĺňa bežné štandardy pre oblasť elektronického vzdelávania, je viacjazyčný a je ho  možné kedykoľvek upravovať a rozširovať podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.
 • Doplnkovú aplikáciu pre tvorbu kurzov, ktorá slúži pre profesionálnu tvorbu e-learningových kurzov a multimediálnych  prezentácií.
 • Aplikáciu off-line  pre možnosť domáceho štúdia bez pripojenia k systému elektronického vzdelávania. Umožňuje  dávkový prenos dát a dosiahnutých študijných výsledkov do systému.
 • Aplikáciu TestManager, ktorá umožňuje import a export testovacích otázok, zaraďovanie do kategórií, tvorbu testov, ich ľahkú správu a export do systému.

Použitá technológia:

Systém elektronického vzdelávania je postavený na technológii klient - server a plne podporuje nasadenie v prostredí internetu či intranetu. Je nezávislý od  konkrétneho operačného systému či databázy a je ho možné ľahko integrovať do existujúceho IT prostredia organizácie.

Systém elektronického vzdelávania je možné používať na všetkých serveroch platformy PC, systémoch (Unix - IBM, HP, Sun) a taktiež je možné ho prevádzkovať v prostredí VMware. Na strane klienta postačuje štandardný internetový prehliadač. Systém elektronického vzdelávania je vybudovaný na otvorených internetových technológiách J2EE, XML a e-learningových štandardoch IMS, AICC, SCORM.

Features & Benefits

 • časová a priestorová flexibilita - študent sa venuje štúdiu v čase, keď mu to najlepšie vyhovuje a na ktoromkoľvek mieste, kde má prístup na internet
 • nízke, takmer nulové náklady pre študenta i organizáciu (požiadavku na ubytovanie, cestovné náhrady, prenájom priestorov, platba lektorovi...)
 • väčšia zaangažovanosť študenta do vzdelávacieho procesu
 • individuálny prístup - každý študent si volí vlastné tempo štúdia
 • lepšia zapamätateľnosť - kombinácia textového výkladu, animácie, grafiky, audia a videa
 • kurzy pripravené na mieru
 • reporty zo vzdelávacieho procesu a ich prenos do iných aplikácií
 • automatické vyhodnocovanie testov

Rychlé vyhledávání