Digitalizácia a spracovanie formulárov

Digitalizácia dokumentov zahŕňa rad nástrojov pre riadenie procesov digitalizácie a prácu s obsahom digitalizovaných dokumentov.

Hromadný nástup výpočtovej techniky v 90. rokoch minulého storočia naznačoval skorý koniec papierových dokumentov. Celkový počet dokumentov spojených s podnikovými procesmi však razantne narastá a i keď sa podiel papierových dokumentov v celkovom objeme dokumentov znižuje, napriek tomu sa za posledných 5 rokov zdvojnásobil. Ten, kto dokáže túto živú zmes papierových a elektronických dokumentov efektívne zapojiť do svojich procesov a vyťažiť z nej maximum pre činnosť podniku, získa konkurenčnú výhodu.

Pojem digitalizácie dokumentov je veľmi široký a je mylné sa domnievať, že znamená iba stiahnutie obrazu papierového dokumentu a jeho zobrazenie na monitore počítača. Zahŕňa aj rad nástrojov pre riadenie procesov digitalizácie a prácu s obsahom digitalizovaných dokumentov. Týmto prístupom možno spracovať aj veľké objemy rôznorodých dokumentov a automatizovať rad procesov na základe strojového rozpoznania ich obsahu. Napríklad rozpoznávaním dát vo formulároch a ich uloženie do databázy namiesto pracného ručného prepisovania.

Vďaka tomu možno výrazne zlepšiť efektivitu kľúčových podnikových procesov a zvýšiť rýchlosť spracovania, za súčasného zníženia nákladov.

Features & Benefits

  • optimalizácia kvality obrazu v závislosti na type a kvalite dokumentu
  • riadenie procesu digitalizácie a indexácie dokumentov
  • automatizované rozpoznávanie typu dokumentu podľa jeho obsahu
  • automatizované vyťažovanie dát z papierových a elektronických dokumentov
  • vyťažovanie strojom aj ručne písaného písma so slovenskou/českou diakritikou, čiarové kódy, zaškrtávacie boxy
  • štruktúrovaných (formuláre - automatizované vyťaženie dát)
  • semištruktúrovaných (faktúry - automatizované vyťaženie indexov)
  • neštruktúrovaných (listy, zmluvy, atď. - poloautomatická indexácia)
  • validácia vyťažených dát
  • integrácia s informačnými systémami a export vyťažených dát do databáz

Rychlé vyhledávání