jDoc

Aplikácia pre digitalizáciu a spracovanie elektronických dokumentov.

Myslíte si, že máte nad vašimi dokumentmi dostatočnú kontrolu? Máte o informáciách v nich obsiahnutých komplexný prehľad? S riešením jDoc si túto otázku už nemusíte klásť.

Prístup, ktorý pomáha Vášmu biznisu

ICZ Slovakia Vám svojím riešením jDoc prináša možnosť pracovať s dokumentmi akéhokoľvek typu – či už ide o originálne elektronické dokumenty, alebo dokumenty konvertované na elektronické prostredníctvom konvenčného skenovania alebo prostredníctvom inej špecifickej konverznej technológie (napr. zaručená konverzia).

Riešenie jDoc je vyvinuté na otvorených štandardoch a ľahko integrovateľné do prostredia postaveného na platforme servisne orientovanej architektúry. Podporuje rôzne typy podnikových systémov od fakturačných, cez CRM, až po ECM riešenia.

Pri migrácií zo starších systémov Vám ICZ Slovakia ponúka osvedčené migračné nástroje a metódy a vysoko kvalifikovaný personál vám pomôže zachovať kvalitu vašich dát. Využite jDoc ako jednoduchý systém pre zefektívnenie a zjednodušenie vašich procesov a prispejte tak k zníženiu vašich nákladov.

Vybavte svojich zamestnancov efektívnym a ľahko ovládateľným nástrojom

Z pohľadu používateľa, ako aj z pohľadu správcu a technického používateľa, predstavuje jDoc jednoduché riešenie s prehľadným rozhraním. Ponúka všetky základné funkcionality document management systému (DMS), ako sú verziovanie, uzamykanie, riadenie oprávnení na základe ACL (Access Controll List), správa histórie práce s dokumentom, previazanie dokumentov, vytváranie dokumentov a priečinkov, full-textové vyhľadávanie a iné.

Riešenie jDoc je originálnym produktom z dielne ICZ Slovakia, vychádzajúcim z dobrej praxe pri implementácií úspešných projektov. Vznikol ako alternatíva k iným komerčným DMS.

Funkcionalita

jDoc je navrhnutý ako modulárny systém, ktorý vám umožní využívať služby modulu DMS a modulu Import Manager. Kým DMS modul sprístupňuje pre vašich používateľov a informačné systémy funkcie elektronického úložiska dokumentov, modul Import Manager zabezpečuje komfortné napĺňanie úložiska pri digitalizácii dokumentov - spracovanie naskenovaných dokumentov, ich indexáciu, verifikáciu a publikáciu v DMS a sprístupňovanie.

Kľúčové vlastnosti

 • podpora dynamických úložísk
 • vizuálne API pre integráciu
 • vysoká úroveň zabezpečenia ochrany dokumenov (CSRF, Reflected Cross Site Scripting, Stored Cross Site Scripting, ...)
 • podpora vyťažovania čiarového kódu
 • podpora automatického spracovania dávok
 • full-textové vyhľadávanie s diakritikou
 • konfigurovateľnosť dokumentových tried a atribútov
 • dizajn indexačných formulárov
 • široká podpora dátových formátov

Kľúčové benefity

 • zvyšovanie spokojnosti zákazníkov s vašimi službami a stabilizácia zákazníckeho potenciálu
 • zvýšenie pružnosti vášho podnikania na nové trhové impulzy
 • otvorenie sa novým inovatívnym prístupom a metódam pri uskutočňovaní vašich biznis zámerov
 • efektívnejšie dodržiavanie interných regulačných mechanizmov

Príklady implementácií

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb

Implementačné kritériá národného projektu, ktoré predpokladali nasadenie stabilného a flexibilného dokumentového úložiska, boli naplnené prostredníctvom integrácie a využitia jDoc DMS.

DSS Stabilita

jDoc sa používa ako úložisko dokumentov (jDoc DMS) a digitalizačná linka (jDoc Import Manager). Riešenie je integrované na interné systémy.

Ministerstvo obrany SR

Prísne bezpečnostné požiadavky prostredia Ministerstva obrany SR umožnili zakomponovať do IKT infraštruktúry práve jDoc Import Manager s cieľom zabezpečiť riadenie zberu údajov z digitalizačnej linky. Riešenie je integrované na existujúce DMS a automatizovanú správu registratúry.

Ďalšie implementácie

 • Slovenský pozemkový fond
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Features & Benefits

 • Flexibilný nástroj, ľahko integrovateľný do prostredia na platforme SOA
 • Spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy
 • Spĺňa kritériá pre integráciu a využitie v IS verejnej správy
 • Poskytuje komfortné používateľské rozhranie a jednoducho sa ovláda
 • Spracováva rôzne dokumentové typy
 • Preddefinované filtrovanie umožňuje rýchlu a efektívnu prácu s dokumentmi

Rychlé vyhledávání