Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/iczsk/icz.sk/web/app/models/UserModule.php on line 487

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/iczsk/icz.sk/web/app/models/UserModule.php on line 487

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/iczsk/icz.sk/web/app/models/UserModule.php on line 487

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/iczsk/icz.sk/web/app/models/UserModule.php on line 487

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/iczsk/icz.sk/web/app/models/UserModule.php on line 487

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/iczsk/icz.sk/web/app/models/UserModule.php on line 487
ICZ Slovakia - iPoint

iPoint

Softvérové riešenie pre poskytovanie elektronických služieb s primárnym zameraním na služby poskytované mestom.

Produktový koncept pod sumárnym označením iPoint predstavuje výkonné SW riešenie pre poskytovanie elektronických služieb s primárnym zameraním na služby poskytované mestom. Na pochopenie významu tohto riešenia je nutné definovať elektronickú službu nielen ako súbor inteligentných elektronických formulárov prístupných v prostredí internetu, ale aj ostatných činností, ktoré súvisia s jeho spracovaním a komplexnou interakciou občana a podnikateľa s mestom. Zjednodušene sa dá povedať, že občan, podnikateľ je schopný vybavovať svoje záležitosti súvisiace s mestom prostredníctvom internetu, bez nutnosti priamej fyzickej interakcie s úradom a fyzickým, papierovým dokumentom. Ide teda o prostriedok virtualizácie komunikácie občana, podnikateľa s mestom.

iPoint - dostupný každému

Vzhľadom na to, že prienik internetu do našich životov je stále väčší a jeho regionálna dostupnosť rastie každým dňom, je presun komunikácie občana do tohto prostredia nevyhnutným dôsledkom a nástrojom na efektívnu a dostupnú cestu jej realizácie. Práve dostupnosť je základnou vlastnosťou riešenia iPoint.

Dostupnosť znamená, že občan nezávisle od toho, kde sa v danom okamihu nachádza môže s mestom komunikovať tak, aby výstupy tejto komunikácie boli relevantné s komunikáciou realizovanou prostredníctvom papierových dokumentov použiteľných na právne úkony. Technológia riešenia iPoint je pripravená tak, aby bez problémov absorbovala podmienky poskytovania elektronických služieb v očakávanej forme legislatívnych úprav, ktoré sa budú týkať najmä zrovnoprávnenia elektronického a papierového dokumentu v úradnom styku a jeho použiteľnosti na právne úkony.

Viac informácií o riešení iPoint nájdete aj na webových stránkach www.i-point.sk.

Riešenie iPoint

Riešenie iPoint je pre občana, podnikateľa reprezentovaný v dvoch verziách, ktoré sú ľahko identifikovateľné jednotným logom.

iPointPortál

Je portálovou aplikáciou mesta, ktorá poskytuje elektronické služby v prostredí internetového portálu.

iPointOffice

Je konceptom využitia iPointPortál-u v miestach, kde nie je zabezpečená priama dostupnosť internetu pre občana alebo pre občanov, ktorí zo zdravotných dôvodov majú sťaženú dostupnosť k úradu. Je založený na myšlienke vytvorenia mini kancelárie občana v dislokovaných miestach mesta s možnosťou asistencie zamestnanca mesta. iPointOffice môže byť realizovaný aj špecializovaným kioskom, ktorý poskytne funkcionality iPointPortálu.

Funkcionalita

Systém iPoint je vyvinutý ako modulárny, pričom jeho základný komponent tvorí portálová aplikácia iPointPortál, reprezentujúca základné komunikačné rozhranie mesta s občanom. Modul ePodanie, ktorý procesne riadi podania  realizované prostredníctvom portálu iPoint je druhým základným modulom tohto systému. Riešenie umožňuje nielen sprostredkovanie elektronických formulárov v prostredí internetu, ale aj ich správu prostredníctvom užívateľsky prívetivého modulu iPointForms. Systém je vyvinutý s veľkým dôrazom na jeho integrovateľnosť nielen existujúcimi systémami aplikovanými na jednotlivých úsekoch verejnej správy, ale aj s aplikáciami, ktorých implementácia bude tvoriť nevyhnutnú súčasť implementácie, ako sú systémy DMS (dokument manažment systémy), BPM (biznis proces manažment), ePodateľňa, EVO (elektronické verejné obstarávanie), GIS (Geografický informačný systém) a ďalšie. Integrácie sú podporené implementáciou integračnej platformy, ktorá zabezpečuje riadenie komunikácie jednotlivých aplikácií celého IS mesta.

Komplexnosť interakcie medzi občanom a úsekom verejnej správy je podporená architektúrou systému, ktorá bola tvorená na základe SOA. Technologické riešenie systému iPoint je otvorené integrácii aj na ÚPVS a zdieľanie a využitie jeho funkcionalít v potrebnom rozsahu. Samotný systém bol navrhnutý a vyvinutý tak, aby rešpektoval požiadavky definované v strategických materiáloch informatizácie verejnej správy a platných štandardoch. Riešenie systému pre sprostredkovanie elektronických služieb iPoint je technologicky dizajnované tak, aby splnilo najvyššie očakávania na účelnosť, trvanlivosť a stabilitu. Systém je postavený na výkonnej platforme, ktorá umožňuje aj robustné implementácie. Je postavený pre platformu MS Windows na vlastných komponentných riešeniach vyvinutých v prostredí .NET, spolupracujúcich s Microsoft Office SharePoint Server.

 

 

Features & Benefits

  • koncepčné riešenie poskytovania elektronických služieb vo verejnej správe
  • dostupnosť elektronických služieb pre každého občana
  • občan, podnikateľ je schopný vybavovať svoje záležitosti súvisiace s mestom prostredníctvom internetu, bez nutnosti priamej fyzickej interakcie s úradom a fyzickým, papierovým dokumentom
  • rešpektuje požiadavky definované v strategických materiáloch informatizácie verejnej správy a platných štandardov

Rychlé vyhledávání