Centrálne dokumentové úložisko

Centrálne dokumentové úložisko zabezpečuje zjednotenie elektronických dokumentov v logickom centre úradu verejnej správy tak, aby bolo možné úspešne riadiť prístup k uloženým dokumentom a zabezpečiť efektívnu prevádzku.

Pri tejto koncepcii ukladania dokumentov v organizácii verejnej správy sú všetky dokumenty zaraďované do centrálneho digitálneho úložiska systému pre správu dokumentov. Tým je zabezpečený prístup k dokumentom pre všetkých oprávnených používateľov systému nezávisle na spôsobe alebo mieste ich zriadenia.

 

Riešenie centrálneho dokumentového úložiska obsahuje nasledovné súčasti:

 • e-spis
 • DMS
 • Digitálny archív dokumentov
 • Workflow
 • Inteligentný Output Management
 • Inteligentný Input Management
 • Forms Management
 • E-mail Management
 • Skenovanie a OCR/ICR Modul

Features & Benefits

 • riadenie prístupu k uloženým dokumentom a zabezpečenie efektívnej prevádzky
 • decentralizácia prístupu - prístup ku dokumentom bez ohľadu na to, kde sa užívateľ alebo aplikácia nachádzajú
 • integrácia riadenia procesov – zabezpečenie jednotného spracovania dokumentov a informácií na základe preddefinovaných procesov
 • zníženie nákladov – zníženie v oblasti ľudských zdrojov a informatiky
 • možnosti efektívnej tvorby aplikácií využívajúcich dokumenty z rôznych agend
 • možnosti zdieľania dokumentov medzi rôznymi aplikáciami
 • možnosti implementácie jednotlivých procesov pre prácu s dokumentmi
 • možnosti migrácie dokumentov existujúcich aplikácií na toto úložisko

Rychlé vyhledávání