Systémy správy identity

Systém správy identity je riadenie prístupu, ktorý je založený na centrálnej správe identít, na zjednotenom prihlasovaní užívateľa do jednotlivých aplikácií v rámci internej siete či extranetu a na implementácii veľmi bezpečných autentizačných metód.

Systém správy identity umožňuje jednoduché zavedenie a zrušenie danej identity (napr. užívateľa, správcu, interného alebo externého procesu) v centrálnej databáze. A to vrátane dokonalého systému pre správu prístupových práv udeľovaných či odoberaných daným identitám podľa ich individuálnych rolí. Súčasne tento systém významne zjednoduší proces autentizácie samotným užívateľom. Ku všetkým službám sa prihlásia iba raz prostredníctvom autentizačného systému, ktorý autentizačnú informáciu za užívateľa bezpečne sprostredkuje všetkým jemu povoleným aplikáciám a zdrojom.

Konkrétne riešenie je vždy navrhované presne podľa situácie a potrieb v danom informačnom systéme. Systémy staviame s použitím svetových štandardov a najnovších technológií, vrátane napr. MS Active Directory, SunONE Directory Server, CAI eTrust alebo Novell eDirectory s DirXML. Vieme integrovať najrôznejšie autentizačné prostriedky, napr. PKI, Smart Cards, a/alebo tzv. PIN kalkulátory.

Features & Benefits

  • centrálna správa identít
  • zjednodušenie procesu autentizácie
  • zjednotené prihlasovanie užívateľa do jednotlivých aplikácií v sieti
  • umožňuje jednoduché zavedenie a zrušenie danej identity
  • systém pre správu prístupových práv udeľovaných či odoberaných daným identitám podľa ich individuálnych rolí

Rychlé vyhledávání