Outsourcing

Hlavným prínosom a zámerom outsourcingového spracovania dokumentov je dodať komplexné spracovanie dokumentov od odvozu dokumentov na linku, cez spracovanie dokumentov až po export papierových i elektronicky spracovaných dokumentov.

Dôležitosť informácií rastie každým dňom. Uvedomenie si tohto môže byť v súčasnosti veľmi veľká konkurenčná výhoda. Väčšina informácií každej organizácie, či už firmy alebo úradu, je ešte stále obsiahnutá v papierových dokumentoch a teda veľmi ťažko dosiahnuteľná. Dohľadávanie dokumentu môže trvať veľmi dlhý čas, potreba dohľadania tohto dokumentu môže za tento čas úplne zaniknúť.

Riešením je digitalizácia, ktorá zabezpečí:

  • databázu údajov obsiahnutých v dokumentoch,
  • rýchly a jednoduchý prístup k dokumentom – či už v digitálnom alebo fyzickom archíve.
Naša spoločnosť má vytvorenú spracovateľskú linku, pomocou ktorej Vám vieme poskytnúť nasledovné služby:

 

  • skenovanie papierových dokumentov,
  • vyťažovanie dát z rôznych typov dokumentov,
  • odovzdanie dát v požadovanej forme.

 

Princíp riešenia:

Digitalizácia zahŕňa rôzne činnosti, ktorých úlohou je zjednodušiť a zrýchliť prístup k jednotlivým dokumentom, či už v elektronickej (digitálny archív) alebo v papierovej (fyzický archív) forme, ako aj k informáciám, ktoré sú v daných dokumentoch obsiahnuté.  

Digitalizáciou sa získavajú informácie z dokumentov, ktoré sú po spracovaní uložené v databázových, resp. transakčných informačných systémoch zákazníka.
Digitalizáciou sa zvyšuje pracovná efektivita (rýchlejší prístup k informáciám a dokumentom) a znižujú sa náklady. Dôležité je zvážiť, či sa bude s archívnymi dokumentmi aktívne pracovať, teda či treba vytvoriť fyzický archív. Ak fyzický archív nie je potrebný, dokumenty sa iba zaindexujú, prípadne sa vytvorí digitálny archív, ktorým sa skracuje doba potrebná na vyhľadanie dokumentu.

Hlavnou výhodou outsourcingového spracovania sú i nízke náklady pri jednorázových alebo občasných akciách a to hlavne kvôli ušetreniu nákladov na nájomnom, ľuďoch, či obstarávacích nákladov na OCR/ICR technológiu.

Features & Benefits

  • komplexné spracovanie dokumentov v jednom balíčku
  • získané informácie z dokumentov sú po spracovaní uložené v databázových, resp. transakčných informačných systémoch zákazníka
  • zvyšuje pracovnú efektivitu
  • znižuje náklady

Rychlé vyhledávání