OpenText eDocs

Systém pre správu dokumentov a obsahu OpenText eDocs umožňuje pretvárať informácie uložené v podnikových dokumentoch na databanku znalostí. Používatelia OpenText eDocs môžu prostredníctvom intuitívneho používateľského prostredia nové informácie vkladať, vyhľadávať a odovzdávať ďalším pracovníkom za plného rešpektovania definovaných bezpečnostných pravidiel. eDocs sprístupňuje používateľom skúsenosti a znalosti zachytené v podnikových dokumentoch, ktoré spoluvytvárajú „firemnú pamäť“.

Content management systémy sú životne dôležité systémy pre globálne organizácie. Nároky na efektivitu a konkurencieschopnosť, za predpokladu znižovania nákladov, nútia organizácie odstraňovať virtuálne a fyzické prekážky pri zdieľaní informácií zavádzaním CM systémov. Elektronické dokumenty, elektronická pošta, multimediálne dokumenty, elektronické formuláre, papierové dokumenty, atď. vyžadujú flexibilnú a bezpečnú platformu, ktorá umožňuje interným i externým používateľom informácie vkladať, vyhľadávať a zdieľať.

OpenText eDocs  je ucelené podnikové riešenie, ktoré zabezpečuje uloženie, správu a distribúciu informácií uložených v elektronických dokumentoch. Funkcie systému umožňujú používateľovi efektívne využívať podnikové znalosti uložené v dokumentoch a tým rýchlejšie a lepšie reagovať na zmeny v obchodnom prostredí. Používateľ nevyužíva pre svoju prácu iba svoje vlastné znalosti uložené v systéme, ale má prístup ku zdieľaným kolektívnym znalostiam, ktoré sú obsiahnuté v úložiskách systému. eDocs je možné integrovať s ďalšími podnikovými systémami, ako sú napr. ERP systémy, podnikové portály a pod.

Nové funkcie vo verzii 5.2.X

Zjednodušené nasadenie a administrácia

Produkt obsahuje nástroj s webovským rozhraním, ktorý umožňuje vytvárať inštalačné balíčky rozširujúcich komponentov systému na pracovných staniciach. Inštalačné balíčky je možné inštalovať cez webovské rozhranie, z CD, login scriptu alebo prostredníctvom „push" technológií, ako je Microsoft SMS. Inštalačné balíčky minimalizujú počet návštev administrátora na pracovnej stanici pri zavádzaní systému v podnikovej sieti.

Pokročilá správa „compound"  dokumentov

Produkt ponúka lepšiu organizáciu dokumentov do virtuálnych zložiek a vzájomné logické prepojovanie dokumentov pomocou funkcie linkovania. Zložky majú profil ako dokumenty a tým získali funkcie histórie, verziovania a funkciu „Kde použiť", ktorá mapuje použitie dokumentov v podniku.

Nové bezpečnostné voľby

V prístupových právach na dokumenty je teraz možné kombinovať nastavenie práv voľbou Povoliť / Zakázať. K dokumentom je možné pripojiť vlastnosti „iba pre čítanie" a „verejný" a tieto vlastnosti využiť pri definovaní prístupových práv skupín používateľov.

Hlavné vlastnosti

Používateľské rozhranie

V novej verzii na prvý pohľad upúta nový grafický dizajn aplikácie pre Web s názvom WebTop.

WebTop obsahuje funkčnosť, ktorá je zvyčajne podporovaná iba v aplikáciách pre MS Windows a nie v aplikáciách prevádzkovaných v internet prehliadačoch. Používateľ ocení najmä hierarchickú štruktúru zložiek a funkciu drag and drop. Moduly eDocs DM Extensions umožňujú využívať DM systém v dôverne známom prostredí Windows Desktop, Windows Explorer a MS Outlook a v programoch pre vytváranie dokumentov, napr. MS Office.

Škálovateľnosť DM engine

eDocs DM server je vysoko výkonná platforma, ktorá prepája všetky DM úložiská organizácie. Systém podporuje mechanizmy „Fail Over" a „Load Balancing", ktoré zabezpečujú nepretržitú dostupnosť systému a optimálne rozloženie záťaže serverov.

Pokročilá technológia vyhľadávania

V novej verzii sa kladie väčší dôraz na vyhľadávanie dokumentov podľa obsahu. V systéme je implementovaný fulltextový engine SearchServer, ktorý podporuje 16 jazykov vrátane slovenčiny. Používateľ môže zadávať jednoduché intuitívne dotazy alebo vytvárať komplexné dotazy v návodných formulároch pre vyhľadávanie relevantných dokumentov.

Voliteľný bezpečnostný model

Pomocou skupín možno v systéme nadefinovať role, v akých používatelia pristupujú k systému a s veľkou presnosťou nastaviť, ktoré dokumenty môžu používatelia vyhľadať, zobraziť a editovať. Systém umožňuje k jednému dokumentu vytvoriť až 99 verzií a ku každej verzii 26 podverzií.

Návrhár formulárov

eDocs DM Designer umožňuje rýchle zákaznícke úpravy štruktúry databázy a základných formulárov  v aplikácii pomocou nástroja Designer. Administrátor môže vytvoriť rôzne formuláre pre vyhľadávanie, ukladanie metadát dokumentov a zobrazenie výsledkov hľadania, ktoré vyhovujú špecifickým požiadavkám rôznych skupín používateľov systému.

Integrácia s ďalšími produktmi firmy OpenText

eDocs je úzko integrovaný s ďalšími produktmi firmy OpenText. eDocs KM indexuje dáta v rôznych úložiskách na sieti a vyhľadáva štruktúrované a neštruktúrované informácie z jedného miesta. eDocs Portal sprístupňuje podnikové aplikácie a informačné zdroje v jednom webovskom prostredí, ktoré možno prispôsobiť potrebám používateľa. eDocs Collaboration slúži pre riadenie projektov, eDocs Worflow je určený pre definovanie a riadenie pracovných procesov spojených s obehom dokumentov. Produkt eDocs Web Publishing je určený pre publikovanie dokumentov na Web serveri a pre jeho správu.

Features & Benefits

  • ucelené podnikové riešenie, ktoré zabezpečuje uloženie, správu a distribúciu informácií uložených v elektronických dokumentoch
  • efektívne využívanie podnikových znalostí uložených v dokumentoch
  • rýchlejšie a lepšie reakcie na zmeny v obchodnom prostredí
  • možnosť kombinovať nastavenie práv voľbou Povoliť / Zakázať
  • obsahuje fulltextový engine SearchServer, ktorý podporuje 16 jazykov vrátane slovenčiny
  • podporuje vytváranie verzií dokumentov
  • možnosť integrácie s ďalšími podnikovými systémami

Rychlé vyhledávání