ePodateľňa

ePodateľňa predstavuje komplexný systém, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie.

Pokiaľ chcete s maximálnou možnou mierou využívať výhody kybernetického priestoru, potrebujete zodpovedajúce technické i technologické zázemie. Elektronický podpis je technológia, ktorá má (okrem iného) úradom, organizáciám a občanom pomôcť urýchliť, uľahčiť a celkovo zjednodušiť vzájomnú komunikáciu.

Jedným z najväčších problémov pri zavádzaní elektronického podpisu do života je absencia vhodných aplikácii, ktoré by bolo možné v praxi nasadiť. Priekopníkom v tejto oblasti je projekt ePodateľne.

ePodateľňa predstavuje komplexný systém elektronickej podateľne, ktorý spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie.

ePodateľňa sa skladá z nasledovných častí:

 • webová stránka s rozhraním klienta (predkladateľa podania),
 • automatický systém, ktorý spracováva podania, kontroluje jeho digitálny podpis,
 • vnútorné webové rozhranie úradníka - pre vybavenie podania,
 • vnútorné webové rozhranie administrátora - pre správu systému,
 • prípadne plug-in pre napojenie na riešenie spisovej služby .
Nemenej dôležitým hľadiskom pri návrhu bola taktiež maximálna bezpečnosť riešenia. ePodateľňa ako jedno z mála riešení na trhu, umožňuje obojsmerné šifrovanie komunikácie pomocou silnej asymetrickej kryptografie. Celá komunikácia klienta (pokiaľ je zaregistrovaný) s ePodateľňou je teda úplne bezpečná a tretia strana ju nemôže odhaliť.

ePodateľna prijíma podania v týchto formátoch:
 • E-mailom, ktorý obsahuje podanie priamo v tele správy, podpísaným kompaktným alebo samostatným digitálnym podpisom. Správa môže byť šifrovaná.
 • E-mailom, ktorý obsahuje podanie v jednej alebo viacerých prílohách, z ktorých najmenej jedna je podpísaná kompaktným alebo samostatným digitálnym podpisom. Správa alebo jedna či viac jej príloh pritom môžu byť šifrované.
 • Podanie doručené na podateľňu na technickom nosiči dát, vložené do systému povereným referentom (vrátane jeho príloh).

ePodateľňa podporuje taktiež viacnásobný podpis príloh (tzv. multisigning) a časové pečiatky vydávané „Time-stamp“ autoritou.

 

Napojenie na systém automatizovanej správy registratúry

V súčasnosti je možné vďaka príslušnému plug-in modulu prepojiť systém ePodateľne so sytémom automatizovanej správy registratúry e-spis.

ePodateľňa je certifikovaná Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky.

Features & Benefits

 • spracováva podania občanov v elektronickej podobe a predáva ich úradníkom príslušného úradu či inštitúcie
 • maximálna jednoduchosť riešenia
 • platformová nezávislosť
 • možnosť prepojenia so systémom správy registratúry e-spis

Rychlé vyhledávání